Skip to main content
< Back to sustainability notes
Foto de Andreas Gücklhorn
 02.08.2023

Consum d’energia conscient

Consumir de manera responsable significa consumir menys i millor. En el camp de l’energia hi ha dos objectius fonamentals: d’una banda, reduir el consum de la factura elèctrica i, d’altra banda, tendir a consumir energia 100% renovable.

Com a consumidor poden contribuir a estalviar d’energia amb accions com ara:  

Climatització eficient de l’espai de treball o de la casa: la temperatura interior no pot ser oposada a la temperatura exterior.

– No deixar llums encesos quan s’abandona un espai 

– Programar sistemes d’estalvi energètic dels monitors 

– Apagar completament els aparells que disposen de dispositiu d’standby  

– Pujar i baixar escales a peu en lloc d’utilitzar els ascensors 

– Incorporar criteris d’estalvi energètic a les compres d’ordinadors, làmpades, electrodomèstics o qualsevol equip elèctric.  

Estalviar energia té beneficis econòmics, especialment en aquesta època en què el preu de l’electricitat no para d’augmentar i mediambientals. Actuem amb consciència i responsabilitat individual en benefici del conjunt de la societat.