Entitat

Neos New Born Solutions, SL (KRIBA)

Tecnologia Mèdica

 

Kriba genera impacte en la salut a escala mundial mitjançant l’acceleració del cribratge el diagnòstic i la monitorització d’infeccions en líquids serosos de forma no invasiva. La nostra tecnologia i el nostre dispositiu first-in-class es basa en ultrasons d’alta resolució, materials d’acoblament únics i algoritmes basats en deep learning per automatitzar el recompte no invasiu de glòbuls blancs en pocs segons, un marcador de diagnòstic ben establert d’infeccions i malalties inflamatòries. El nostre enfocament inicial se centra en la meningitis infantil, on existeix una necessitat global i urgent de detecció ràpida a causa de la vulnerabilitat del pacient i l’agressivitat de la malaltia. Hem ampliat l’ús de la nostra tecnologia de plataforma pel cribratge i la monitorització d’infeccions com és la peritonitis relacionada a la diàlisi peritoneal (domiciliària) i la inflamació intraocular (uveïtis).

+34 626 536 144

javier.jimenez@newborn.solutions

kriba.ai


Persona de contacte: Javier Jiménez

Ubicació: Torre D - 02A4