Entitat

Newborn Solutions

medical

 

Newborn Solutions desenvolupa tecnologia no invasiva per al cribratge i el monitoratge d’infeccions en líquids serosos, amb un focus principal en la meningitis infantil, gràcies a solucions ràpides, fàcils i cost-efectives. La startup de tecnologia mèdica desenvolupa un dispositiu first-in-class que usa ultrasons, materials d’acoblament propis, juntament amb algoritmes d’intel·ligència artificial basats en machine learning per recolzar les decisions de diagnosi i tractament.

 

La missió de Newborn Solutions és permetre el cribratge i el monitoratge d’infeccions en líquids serosos de manera ràpida, fàcil i cost-efectiva mitjançant tecnologia innovadora no invasiva.

 

Des del seu laboratori del PCB lideren en intern la I+D, la innovació i l’estratègia per a millorar l’atenció al pacient i la sostenibilitat de l’assistència sanitària, i per a crear un impacte social a tot el món.

+34 626 536 144

javier.jimenez@newborn.solutions

newborn.solutions


Persona de contacte: Javier Jimenez González

Ubicació: Ed. Clúster - 02C82