Entitat

Centres Científics i Tecnològics (CCITUB)

Serveis, unitats i grups de la UB

 

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) tenen com a objectiu principal potenciar la cultura de la innovació mitjançant la transferència de coneixement i de tecnologia.

 

Els CCiTUB presten assessorament tecnològic especialitzat en l’àmbit públic i empresarial, mitjançant la participació en acords estratègics i projectes de R+D+I en les àrees químiques, de materials i de biociències.

 

Els CCITUB té ubicades al Parc les unitats de Citometria, Crio-microscòpia, Genòmica, Polimorfisme i Calorimetria, Ressonància Magnètica Nuclear i Tècniques Separatives (HPLC, MS, HRMS, EC i AEO).

 

Aquestes unitats ofereixen les següents tècniques: Anàlisi d’interaccions moleculars, Citometria, Crio-Microscòpia Electrònica, Genòmica, Granulometria, Microscòpia electrònica de transmissió, Reconeixement molecular in situ, Superfície específica BET i Porosimetria i Tècniques separatives (HPLC, MS, HRMS, EC i AEO).

 

www.ccit.ub.edu


Ubicació: Ed. Clúster - 01C24