Skip to main content
< Tornar a notícies
El Dr. Cayetano González i la Dra. Cristina Molnar. Imatge / IRB Barcelona.
 17.05.2024

Dos gens de la línia germinal són essencials per al desenvolupament de tumors cerebrals en Drosophila

Investigadors de l’IRB Barcelona, amb seu al Parc Científic de Barcelona, han descobert que bloquejant els gens TrxT i dhd de la mosca Drosophila s’obté una reducció molt significativa en la mida dels tumors cerebrals. L’estudi, publicat a la revista EMBO Reports, assenyala, a més, diferències rellevants entre els tumors de mascles i de femelles  i com aquesta variable biològica, sovint passada per alt, podria influir en el tractament del càncer. 

Cadascuna de les cèl·lules d’un organisme duu el mateix conjunt d’instruccions genètiques a l’ADN. No obstant això, allò que determina si una cèl·lula es desenvolupa com una neurona, un múscul o qualsevol altre tipus cel·lular específic, rau en quins gens estan actius i quins inactius en aquella cèl·lula en particular. Així, els gens TrxT i dhd de la mosca Drosophila, que pertanyen a la línia germinal, és a dir, que participen en la formació d’espermatozoides i d’òvuls, respectivament, i haurien d’estar inactius al cervell.

Tanmateix, científics liderats pel Dr. Cayetano González, investigador ICREA del IRB Barcelona, han descobert que TrxT i dhd són essencials per al desenvolupament dels tumors cerebrals. Inhibint qualsevol dels dos gens s’aconsegueix una reducció parcial en la mida dels tumors, però quan s’inhibeixen tots dos de manera simultània se n’observa una reducció considerablement més gran.

El treball, publicat a la revista EMBO Reports, revela que dos gens,TrxT i dhd, que normalment no s’expressen junts, s’activen de manera inesperada en tumors cerebrals a la mosca Drosophila. Aquesta activació anormal condueix a la formació de tumors agressius que envaeixen els teixits circumdants. A més, l’estudi revela disparitats en la influència dels gens, segons si s’examinen mosques mascle o femella.

“Aquest estudi revela nous gens germinals involucrats en el desenvolupament tumoral i subratlla la importància de considerar el dimorfisme sexual (o diferència entre sexes) en la investigació del càncer. Les nostres troballes suggereixen a més que la col·laboració entre diversos gens, pot oferir noves estratègies terapèutiques per abordar la malaltia de manera més efectiva en el futur”, va explicar el Dr. González.

Efecte de les tiorredoxines de la línia germinal als tumors somàtics de Drosophila. Imatge/ IRB Barcelona.

La diferència entre sexes en el càncer

Les diferències en la incidència i la progressió del càncer entre homes i dones es coneixen des de fa dècades, però la comprensió detallada del dimorfisme sexual en relació amb la biologia del càncer encara és limitada.

TrxT i dhd, gens específics de la línia germinal de Drosophila, s’expressen en tumors somàtics de mascles i femelles per igual i, quan s’inactiven simultàniament, redueixen significativament la mida del tumor, especialment en els mascles. L’estudi suggereix un efecte sinèrgic entre TrxT i dhd en el desenvolupament inicial del tumor, mentre que només TrxT sembla fonamental per al manteniment del tumor ja establert.

“Els nostres resultats suggereixen que les fases inicials del desenvolupament tumoral i del creixement del tumor ja establert són dos fenòmens diferents, que poden dependre de diferents mecanismes moleculars”, explica la Dra. Cristina Molnar, primera autora de l’estudi.

Els gens de la línia germinal com a diana per al càncer

Els gens que tradicionalment s’han associat amb la formació d’espermatozoides i òvuls, anomenats “cancer-germline” (o “càncer de testicle” a causa del seu descobriment inicial en els testicles), han estat identificats com a actors essencials en la patogènesi de certs tipus de càncers, com els melanomes, els carcinomes de pulmó i altres.

Aquests gens representen un objectiu especialment prometedor per al tractament del càncer, atès que la seva funció es limita principalment a la producció de cèl·lules sexuals. Per tant, el bloqueig podria resultar en mínims efectes secundaris, ja que la resta de les cèl·lules del cos no es veurien afectades.Si bé els investigadors emfatitzen que aquest estudi no condueix directament a noves teràpies per al càncer, sí que ofereix una valuosa visió sobre els processos biològics involucrats en la formació i el creixement dels tumors, cosa que podria aplanar el camí per a futures investigacions i desenvolupaments terapèutics.

» Article de referència: Molnar C, Heinen JP, Reina J, Llamazares S, Palumbo E, Pollarolo G, Gonzalez C. “TrxT and dhd are dispensable for Drosophila brain development but essential for l(3)mbt brain tumour growth”. EMBO Rep. 2024 May 15. DOI: 10.1038/s44319-024-00154-1

» Enllaç a la notícia: web de l’IRB Barcelona [+]