Skip to main content
< Tornar a notícies
Miquel Pons (centre) amb els investigadors Roger Martínez, Serge Roche, Alejandro Fernández i Andras Lang. Foto: Parc Científic de Barcelona.
 13.01.2022

Descoberta una regió desordenada de la proteïna Src que en regula la capacitat oncogènica

Un treball dut a terme per un equip de científics de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Montpeller ha permès determinar el paper d’una regió desordenada de la proteïna Src en la regulació de la seva capacitat oncogènica. Aquesta regió, anomenada ULBR, ha estat descoberta pel Grup de Recerca de Ressonància Magnètica Nuclear de Biomolècules (BIO-RMN), ubicat al Parc Científic de Barcelona, gràcies a les eines que proporciona la ressonància magnètica nuclear (RMN), una tècnica en què la UB és capdavantera. 

La proteïna Src participa en la regulació de nombrosos processos fisiològics, com ara la supervivència, la migració o l’adhesió cel·lular en resposta a estímuls rebuts des de diversos receptors de membrana. Tot i que s’ha demostrat que la seva desregulació està involucrada en la proliferació del càncer en humans, molts aspectes d’aquesta funció continuen sense conèixer-se, especialment pel que fa a la seva regió desordenada.

Ara, un article publicat a la revista Oncogene demostra que mutacions a la regió desordenada d’Src anomenada ULBR fan disminuir en més del 50 % l’activitat transformadora d’aquesta proteïna en cèl·lules humanes de càncer de còlon, així com el creixement de tumors dependents d’Src en ratolins.

La regió ULBR l’ha descobert el Grup de Recerca de Ressonància Magnètica Nuclear de Biomolècules (BIO-RMN) al Parc Científic de Barcelona (PCB) gràcies a les eines que proporciona la ressonància magnètica nuclear (RMN), una tècnica en què la UB és capdavantera. El treball s’ha dut a terme amb experts en càncer colorectal de la Universitat de Montpeller (França), gràcies a una col·laboració que es va iniciar amb un projecte de La Marató de TV3 sobre càncer.

“Aquest estudi revela el paper rellevant d’aquesta regió intrínsecament desordenada en la transformació cel·lular maligna i suggereix una nova capa de regulació d’Src per a aquesta regió”, assenyala Miquel Pons, catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica i director del Grup BIO-RMN..

La majoria de les proteïnes eucariotes tenen regions intrínsecament desordenades (IDR) que desafien el paradigma clàssic d’estructura-funció. Així, les estratègies tradicionals basades en la determinació d’estructures o en la inactivació de dominis sencers no havien permès descobrir el paper regulador de la regió desordenada d’Src, possiblement perquè pot contenir també seqüències reguladores oposades, explica el Dr. Pons. Seguint aquesta idea, l’equip va inactivar específicament una petita regió dins del domini desordenat que mostrava una resposta singular per RMN, i va demostrar així el seu paper essencial en l’activitat tumoral de la proteïna.

La utilització de l’RMN per a l’estudi de proteïnes desordenades ha esdevingut una aposta estratègica de la UB, que ha aconseguit prop de 9 milions d’euros de finançament per instal·lar al PCB un equip d’última generació que serà el més potent de l’Estat.

» Article de referència: Aponte, E. et al. “Regulation of Src tumor activity by its N-terminal intrinsically disordered region”. Oncogene, gener de 2022. DOI: 10.1038/s41388-021-02092-x