Entitat

RMN de Biomolècules

Serveis, unitats i grups de la UB

 

El grup de recerca RMN de Biomolècules de la Universitat de Barcelona, reconegut per la Generalitat de Catalunya, estudia la formació i remodelació d’interaccions proteïna-proteïna, i la seva funció crucial en els processos de regulació.

 

Aquestes interaccions han de ser dèbils per ser dinàmiques, aspecte que introdueix una complexitat addicional derivada de la coexistència d’equilibris entre formes lliures i lligades, però que obre també grans oportunitats perquè les interaccions dèbils puguin ser dianes farmacològiques.

+34 934 034 677

mpons@ub.edu

bionmr.ub.edu


Persona de contacte: Miquel Pons

Ubicació: Ed. Clúster - PBC22