Skip to main content
< Tornar a notícies
El Dr. Antonio Zorzano (Foto: IRB Barcelona).
 13.09.2022

Descobert un mecanisme clau per a la formació del teixit adipós marró

Investigadors de l’IRB Barcelona, ubicat al Parc Científic de Barcelona, vinculen l’autofàgia -un mecanisme natural de renovació dels components cel·lulars- amb el desenvolupament correcte de cèl·lules adiposes marrons, relacionades amb el manteniment de la temperatura corporal i la producció d’energia. L’estudi, publicat a la revista Autophagy, revela que un mal funcionament d’aquest mecanisme es vincula amb més taxes d’obesitat.

L’obesitat és un problema creixent de salut global, i la seva prevalença s’ha triplicat des de l’any 1975. En l’àmbit mundial, hi ha més de 650 milions de persones afectades, i a Espanya el 28% de les persones més grans 18 anys presenten aquesta patologia complexa.

L’obesitat està relacionada amb malalties com ara la Diabetis tipus II, malalties cardiovasculars, l’osteoartritis i determinades formes de càncer. El teixit adipós és l’encarregat de gestionar la reserva de greixos del cos, i n’hi ha dos tipus diferenciats: el teixit adipós blanc, que emmagatzema reserves energètiques en forma de lípids, mentre que la funció metabòlica del teixit adipós marró és l’oxidació de lípids per produir calor.

Ara, Investigadors de l’IRB Barcelona, liderats pel Dr. Antonio Zorzano, catedràtic de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), i membre del CIBERDEM, han descrit un mecanisme que regula la correcta formació del teixit adipós marró a través de l’autofàgia, un procés natural de renovació cel·lular. En concret, els científics han descrit com la proteïna NCOR1, que regula diversos gens, necessita ser degradada mitjançant un mecanisme conegut com a autofàgia, perquè les cèl·lules del teixit adipós marró es desenvolupin amb normalitat.

La proteïna encarregada de “marcar” NCOR1 per a la seva eliminació és la proteïna TP53INP2, que fa anys que estudien al laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de l’IRB Barcelona. Els investigadors han comprovat també utilitzant models animals de ratolí com un teixit adipós defectuós o insuficient (pel fet que l’eliminació de TP53INP2 provoca un error en la degradació de NCOR1), s’associa amb més nivells d’obesitat.

“Hi ha una clara correlació entre nivells baixos de teixit adipós marró i obesitat, però encara no sabem si n’és causa o conseqüència. El nostre descobriment obre la via per intervenir en els processos d’autofàgia per reforçar aquest teixit adipós marró i així prevenir o tractar l’obesitat i altres malalties metabòliques associades”, explica el Dr. Zorzano.

L’autofàgia com a eina de regulació

L’autofàgia és un procés natural de degradació de components cel·lulars. Inicialment, es creia que responia principalment a tasques de “neteja” d’elements danyats o envellits. Tot i això, des de fa alguns anys, l’evidència científica l’assenyala com un element clau de la regulació de les funcions cel·lulars, eliminant proteïnes que exerceixen funcions determinades.

Aquest estudi relaciona l’autofàgia i l’obesitat a través del desenvolupament de
teixit adipós marró. “En un treball anterior també havíem observat que la proteïna TP53INP2 té l’efecte contrari en la formació del teixit adipós blanc, és a dir, que en reprimeix la formació. Això converteix aquesta proteïna en una aliada per a una gestió més saludable dels greixos, ja que alhora en promou l’oxidació i evita l’acumulació”, explica la Dra. Alba Sabaté, investigadora postdoctoral del mateix laboratori i primera autora de l’estudi.

El treball s’ha dut a terme en col·laboració amb grups de recerca de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i amb la Universitat de Cambridge.

» Article de referència: Alba Sabaté-Pérez, Montserrat Romero, Paula Sànchez-Fernàndez-de-Landa, Stefania Carobbio, Michail Mouratidis, David Sala, Pablo Engel, Josep A Villena, Sam Virtue, Antonio Vidal-Puig, Manuel Palacín, Xavier Testar & Antonio Zorzano (2022) Autophagy-mediated NCOR1 degradation is required for brown fat maturation and thermogenesis, Autophagy, DOI: 10.1080/15548627.2022.2111081

» Enllaç a la notícia: web de l’IRB Barcelona [+]