Skip to main content
< Tornar a notícies
Capacitat de proliferació i invasió de les cèl·lules tumorals (centre) en comparació amb cèl·lules normals (esquerra) i efecte del tractament amb TRAMETINIB reduint la càrrega invasiva i tumoral (dreta). Imatge: Marco Milán, IRB Barcelona.
 03.07.2019

Científics de l’IRB Barcelona aconsegueixen eliminar selectivament cèl·lules que expressen l’oncogèn RAS

Un equip d'investigadors liderat per Marco Milán, investigador ICREA a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) en el PCB, ha aconseguit inhibir la capacitat de l’oncogèn RAS de bloquejar la mort cel·lular, aconseguint així eliminar tumors malignes sense afectar el desenvolupament dels òrgans. Els resultats de l’estudi, publicat a Cell Reports, obren la possibilitat d’utilitzar teràpies combinades d’irradiació i d’administració d’inhibidors de la via de RAS per eliminar cèl·lules tumorals.

 

L’oncogèn RAS està activat en el 30% dels càncers humans, donant lloc a la proliferació i transformació de les cèl·lules tumorals. Fins el moment, no s’havia trobat cap inhibidor efectiu per a aquesta proteïna. 

L’investigador ICREA Marco Milán, cap del Laboratori de Desenvolupament i Control del Creixement de l’IRB Barcelona, ha liderat un estudi publicat a Cell Reports mitjançant el qual s’ha identifica el punt feble de les cèl·lules on l’oncogèn RAS està actiu.

El laboratori de Milán ha utilitzat la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, com a model per demostrar que els nivells alts de proliferació cel·lular induïts per RAS poden ser explotats terapèuticament amb l’objectiu de definir estratègies per eliminar específicament cèl·lules tumorals que expressin aquest oncogèn.

“Les cèl·lules RAS dupliquen el seu ADN molt ràpidament, per la qual cosa generen errors i danys a l’ADN. Hem demostrat que RAS bloqueja la reparació d’aquests danys. En cèl·lules normals, això generaria la mort cel·lular per l’activació de la proteïna supressora de tumors p53. No obstant, RAS bloqueja la capacitat de matar aquesta proteïna, i aquest és exactament el punt que hem explotat tant amb teràpia genètica com química”, explica Milán.

A l’estudi s’ha inhibit la capacitat de RAS de bloquejar la mort cel·lular, aconseguint d’aquesta forma eliminar, selectivament i per mort cel·lular, tumors malignes sense afectar el desenvolupament dels òrgans i de l’animal. Per a això, s’ha utilitzat Trametinib, un fàrmac que es recepta per al melanoma humà.

Segons Lada Murcia i Marta Clemente, primeres autores d’aquest treball: “També hem demostrat que la radioteràpia, una font externa de dany a l’ADN, incrementa la sensibilitat de cèl·lules que expressen RAS a teràpia genètica”.

►Article de referència: Lada Murcia, Marta Clemente-Ruiz, Priscillia Pierre-Elies, Anne Royou, and Marco Milán. “Selective killing of RAS-malignant tissues by exploiting oncogene-induced DNA damage“. Cell Reports (2019) DOI: 10.1016/j.celrep.2019.06.004

► Més informació: Web de l’IRB Barcelona [+]