Humanfarma, un projecte de partenariat públic-privat de recerca translacional per al descobriment de fàrmacs Notícies

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels membres del consorci Humanfarma, l’objectiu del qual és el desenvolupament de nous compostos actius per al descobriment de fàrmacs mitjançant la recerca translacional, directament en mostres de pacients. Al projecte –que té un pressupost de 4,1M€ i serà finançat parcialment pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc del subprograma Innpacto– també hi participen la Universitat de Santiago de Compostela (USC) i quatre biotecnològiques: GalChimia, Oryzon Genomics, Vivia Allosterics i Vivia Biotech, coordinadora del projecte.