Altra infraestructura científica present al Parc

Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB)

 • Genòmica
 • Bioinformàtica
 • Ressonància Magnètica Nuclear
 • Polimorfisme i calorimetria
 • Citometria
 • Granulometria
 • Anàlisi d’interaccions moleculars
 • Crio-microscopia electrònica
 • Tècniques separatives
Espai web CCiTUB

Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)

 • Sistema d’impressió 3D
 • Laboratoris amb instrumentació electrònica
 • Laboratori de muntatge de PCBs 
 • Desenvolupament d’instrumentació electrònica
 • Pre-certificació de compatibilitat electromagnètica
 • Càmera climàtica: assajos i cicles de temperatura
 • Sistema d’assecat i envasat al buit de sistemes electrònics
 • Computació
Espai web ICCUB

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

 • Litografies UV, laser i e-beam, per a la generació de micro i nano estructures
 • Servei de fabricació de màscares de crom 
 • Impressió 3D d’estructures sub mil·limètriques
 • Servei de dipòsit de capes primes 
 • Anàlisi morfològics i topogràfics, per mitjà de microscòpia òptica i perfilometria
 • Caracterització de mullabilitat de superfícies, mitjançant mesures d’angle de contacte
 • Caracterització de mostres per microscòpia SEM (inclou la preparació de mostres)
 • Caracterització de mostres per microscòpia confocal
Espai web IBEC

Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG)

 • Identificació de mutacions germinals i somàtiques (WGS, WES o Target-Seq) Ensamblatge de novo de genomes i transcriptomes (Long Read Sequencing)
 • Anàlisi dels perfils d’expressió (RNA-Seq i Small RNA-Seq)
 • Anàlisi d’epigenomes (WGBS, WGoxBS o Target Methyl-Seq)
 • Anàlisi de l’estructura 3D del genoma (HiC) Anàlisi de cèl.lules individuals (scRNA-Seq i scATAC-Seq)
 • Estudis de metagenòmica (WGS, 16S, 18S)
 • Anàlisi d’interaccions DNA-proteïna (ChIP-Seq)
Espai web CNAG

Institut de Biologia Molecular (IBMB-CSIC)

 • Servei de purificació de proteïnes 
 • Plataforma de cristal·lografia de raigs X 
 • Animal House for Antibody Production 
 • Microscòpia de fluorescència avançada
Espai web IBMB-CSIC

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

 • Microscòpia digital avançada 
 • Bioestadística/Bioinformàtica
 • Genòmica funcional
 •  Histopatologia
 • Expressió de proteïnes
 • Espectrometria de masses i proteòmica
 • Mouse Mutant 
 • Servei d’injecció de drosòfila
Espai web IRB