Skip to main content

Conclusions i acords de la I Reunió dels Comitès de Bioètica de les universitats públiques de tot l’Estat

By 28 de noviembre de 2002No Comments
< Volver a noticias
 28.11.2002

Conclusions i acords de la I Reunió dels Comitès de Bioètica de les universitats públiques de tot l’Estat

Promoure la creació d’una xarxa de Comitès de Bioètica de les universitats públiques a tot l’Estat per compartir recursos i intercanviar coneixements, i potenciar l’aplicació de pautes comunes i consensuades de funcionament són alguns dels acords més destacats establerts durant la primera reunió de Comitès de Bioètica de les universitats públiques espanyoles, celebrada del 24 al 26 de novembre a Sitges, a iniciativa del vicerectorat de Política Científica de la UB, l’Observatori de Bioètica i Dret amb seu al Parc Científic de Barcelona i la Fundació Esteve

Entre altres punts de consens, les sessions de Sitges han estat clau per refermar l’interès i necessitat de potenciar la creació de Comitès de Bioètica a les universitats públiques de tot l’Estat, fins i tot sol.licitant que els estatuts de les Universitats recullin aquest objectiu de forma explícita.

Les jornades van aplegar prop de quaranta experts d’universitats de tot l’àmbit nacional, els quals han debatut els aspectes de més rellevància vinculats a l’activitat dels comitès o comissions de bioètica, a fi de compartir l’experiència existent fins ara a les diferents universitats i analitzar quines són les principals dificultats al voltant de temàtiques com són la protecció de dades confidencials, la utilització de mostres i teixits biològics i els codis de bones pràctiques científiques. Durant les sessions, també es van crear quatre grups de treball, constituïts per experts en la matèria i destinats a establir les línies generals per al futur desplegament de les normes de funcionament, les funcions dels comitès, els circuits de protocols d’avaluació i, finalment, les comissions d’experimentació animal i la seva vinculació amb el comitè de Bioètica.

Les jornades van ser inaugurades pel vicerector de Política Científica de la UB, Jordi Suriñach, i la professora Maria Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret amb seu al Parc Científic de Barcelona, i secretaria de la Comissió de Bioètica de la UB. Hi van participar, entre altres assistents, Carmen Navarro del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) de la UB, el catedràtic de la UAB Josep Egozcue, Antoni Trilla del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Clínic de Barcelona i Jordi Camí, de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) i la Universitat Pompeu Fabra. A títol informatiu, la propera edició de la reunió dels Comitès de Bioètica tindrà com a seu la Universitat de Múrcia.