Entitat

Xenopat

Biotecnologia – Serveis R+D

 

Xenopat és una empresa público-privada -que va neixer com a spin-off de l’Institut Oncològic de Catalunya (ICO), l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)-, especialitzada en serveis enfocats al desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals i tractaments oncològics personalitzats.

 

Els Serveis Preclínics Avançats de Xenopat ofereixen als investigadors i companyies farmacèutiques eines molt innovadores, com ara  l’OrthoXenoBank®, format per més de 200 orthoxenografts®, models murins ortotópics de diferents tipus de tumors -incloent els colorectales, de mama, de pulmó, ovari i pàncrees- caracteritzats a nivell histològic i genètic, i amb diferents sensibilitats a diferents quimioteràpies. Aquests models són de gran utilitat per al desenvolupament de nous fàrmacs oncològics i poden resultar decisius tant durant la preclínica, com al llarg de les diverses fases dels assajos clínics i, fins i tot, en etapes posteriors a la comercialització.

 

Aquest mateix coneixement és el que permet a Xenopat oferir un Servei de Tractament Oncològic Personalitzat, mitjançant la tecnologia més avançada. La companyia posa a disposició dels metges i pacients la possibilitat de generar un orthoxenograft® individualitzat, a partir d’un petit fragment de un tumor, i posteriorment un antiquimiograma, un informe detallat de la resposta als diferents tractaments amb evidències científiques per poder seleccionar la teràpia més adequada en cas.

 

+34 934 039 354

anna.portela@xenopat.com

xenopat.com


Persona de contacte: Anna Portela Mestres

Ubicació: Ed. Hèlix - 02A03bis