Entitat

Vitala Technologies

Biotecnologia - Terapèutic i Diagnòstic

 

VITALA TECHNOLOGIES és una empresa spin-off de l’IBEC que neix amb la voluntat de revolucionar el camp de les anàlisis preclíniques de nous fàrmacs.

 

La nostra tecnologia inclou l’ús d’Òrgans-on-a-Chip amb Ressonància Magnètica per Espectroscòpia d’Imatge Hiperpolaritzada (HP-MRSI). Aquesta tecnologia ens permet conèixer en viu, amb alta fidelitat, quantitativament, i de forma no destructiva, els efectes d’un nou fàrmac que interactua pels camins metabòlics cel·lulars.

 

Aquesta anàlisi aconsegueix generar un coneixement de manera molt precisa i eficient en les fases de Farmacocinètica, Farmacodinàmica, Apoptosis, i Hepatotoxicitat inicial.

 

Amb aquesta informació, es pot demostrar que un fàrmac funciona realment de la manera que està pensat. Al mateix temps, aquesta informació ens permet optimitzar el disseny de les proves posteriors, permetent així reduir el nombre d’experiments, reduir l’ús d’animals d’experimentació, reduint el temps i els diners, i, per tant, gestionar millor els recursos disponibles.

+34 623 10 72 78

gbestard@vitala.tech

vitala.tech


Persona de contacte: Gabriel Bestard Ribas

Ubicació: Ed. Clúster - 01C84