Entitat

TPM-DTI Foundation

Entitats sense finalitat de lucre

 

La fundació DTI (Donation & Transplantation Institute) és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu augmentar la donació d’òrgans al món per millorar la qualitat de vida de la població i evitar el tràfic d’òrgans.

 

Mitjançant el seu programa educatiu TPM® s’han format més de 14.000 participants de 100 països des de 1999. El programa TPM ofereix cursos adaptats a les necessitats específiques de cada regió.

 

La Fundació DTI coopera internacionalment mitjançant el programa SEUSA (Spain, Europe i USA) que representa el millor dels tres models de donació. El seu principal objectiu és ajudar a desenvolupar sistemes eficients de donació d’òrgans i teixits per a trasplantaments.

+34 934 020 896

infodti@dtifoundation.com

dtifoundation.com


Persona de contacte: Francesc Martí Tarruell

Ubicació: Torre I - 08B07