Entitat

SOM Biotech

Biotecnologia - Terapèutic i Diagnòstic

 

SOM Biotech és una empresa biofarmacèutica que té com a missió la recerca, identificació, demostració experimental, protecció intel·lectual i llicència de noves aplicacions i indicacions mèdiques de fàrmacs comercialitzats. Aquesta activitat és coneguda amb el nom de reposicionament o reprofiling.

 

La identificació es realitza mitjançant una plataforma tecnològica d’screening virtual pròpia. SOM disposa d’un ampli portafoli de productes en desenvolupament en diferents fases i àrees terapèutiques.

+34 934 020 150

insa@sombiotech.com

sombiotech.com


Persona de contacte: Raul Insa

Ubicació: Torre I - 07B06