Entitat

Hoffmann Eitle

 

Hoffmann Eitle S.L.U és la filial de Hoffmann Eitle GmbH (Múnich), una agència internacional de propietat industrial, integrada per agents europeus de patents i marques, i agents espanyols de la propietat industrial, a més d’advocats especialitzats en aquestes àrees.

 

La firma ofereix tots els serveis relacionats amb la protecció de la propietat industrial i intel·lectual (patents, marques, dissenys, dominis, denominacions d’origen (DO-IGP), competència deslleial, drets d’autor, etc.) tant a Espanya com a l’àmbit europeu i internacional. El seu equip de professionals té també àmplia experiència en l’avaluació de portfolios de patents i qüestions relacionades amb llibertat d’operació (Freedom-to-operate report) i due diligence.

 

El seu equip d’advocats, i d’agents europeus i espanyols compta amb àmplia experiència en gestió de portfolis farmacèutics i biotecnològics, i assessora als seus clients en totes les qüestions tècniques i legals relatives a patents, sol·licituds de patent i certificats complementaris de protecció (CCPs) .

 

Hoffmann Eitle representa sol·licitants davant l’oficina europea de patents (OEP), l’oficina internacional (WIPO) i l’oficina espanyola de patents i marques (OEPM). També, actua com a representant en oposicions i proporciona assessorament estratègic per a l’obtenció, explotació i protecció dels drets de propietat industrial. En aquest sentit, prepara per als seus clients opinions sobre patentabilitat, així com dictàmens sobre validesa i infracció de patents.

 

 

 

+34 93 400 83 63

SBertranValls@Hoffmanneitle.com

hoffmanneitle.es


Persona de contacte: Silvia Bertran Valls

Ubicació: Torre I - 07B08