Entitat

Enantia

Biotecnologia – Serveis R+D

 

Enantia és una empresa privada dedicada a la recerca i el desenvolupament de processos químics, la química mèdica i l’enginyeria cristal·lina, amb un especial focus en la química asimètrica i les tecnologies de cocristal·lització.

 

La missió d’Enantia és proveir de serveis químics integrals a les indústries de química fina, farmacèutiques i biotecnològiques. Enantia pot contribuir des de la recerca inicial en la descoberta de nous fàrmacs i l’estudi de noves rutes de síntesi, fins qualsevol fase de recerca i desenvolupament d’un procés químic. Com a empresa ofereix serveis a clients però també desenvolupa projectes de recerca interna que, en cas d’èxit, són després comercialitzats.

+34 934 034 837

info@enantia.com

enantia.com


Persona de contacte: Joan Feixas Gras

Ubicació: Ed. Clúster - PBA07