Entitat

EIT HEALTH Spain

Entitats sense finalitat de lucre

 

EIT Health és un consorci de més de 144 empreses líders, universitats i centres de recerca de 14 països europeus. Amb un pressupost total de 140 milions d’euros, es tracta d’una de les iniciatives més ambicioses desenvolupades en l’àmbit de la salut amb finançament públic.

 

Disposa de sis hubs regionals, ubicats a Espanya, França, el Regne Unit, Bèlgica, Suècia i Alemanya, que operen com a sòlids grups d’innovació per impulsar un ecosistema pròsper.

 

EIT Health Spain, el node espanyol, compta amb socis de cinc regions: Catalunya, Madrid, València, País Basc i Andalusia. Junts ofereixen un entorn d’innovació vibrant, amb estrets lligams entre empreses, universitats, hospitals universitaris i proveïdors d’atenció mèdica que actuen com a agents sòlids als tres pilars del triangle de la innovació: investigació, educació i creació empresarial.

+34 934 020 800

cristina.bescos@eithealth.eu

eithealth.eu


Persona de contacte: Cristina Bescos del Castillo

Ubicació: Torre I - 03A03