Entitat

Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG)

Centres de recerca

 

El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) ofereix mètodes d’última generació per a la seqüenciació massiva en paral·lel i l’anàlisi de dades.

 

El CNAG busca la col·laboració amb investigadors dels sectors públic i privat i proporciona experiència en dissenys de projectes, seqüenciació, l’anàlisi de dades i la interpretació, executats sota estrictes procediments normalitzats de treball per personal altament qualificat.

 

Les principals àrees d’interès del CNAG són la identificació de malalties genètiques, la genòmica del càncer, la genòmica de malalties infeccioses, els organismes model i l’agrigenòmica.

+34 934 020 542

info@cnag.eu

cnag.eu


Persona de contacte: Ivo Glynne Gut

Ubicació: Torre I - 02B06