Entitat

Arian International

 

Arian International Projects (AIP) és una empresa de consultoria estratègica amb una àmplia experiència en processos d’internacionalització per pimes i startups i un coneixement profund dels programes europeus d’ajuda a la innovació.

 

El seu equip inclou assessors acreditats per organismes nacionals de promoció de la innovació i internacionalització, així com avaluadors i mentors en els programes Horizon 2020, Eureka i KIC EIT, tots ells amb un elevat nivell cientificotècnic.

 

– Més de 150 empreses assessorades.
– Expert avaluadors i mentors en els programes europeus: EIC SME Instrument, EIC Fast Track of Innovation (FTI),  Eurostars, Eit-Health, Eit-Innoenergy i Eit-Urban Mobility.
– Assessors acreditats per organismes públics d’ajuda a l’exportació i innovació (ICEX, ACC10 i Interreg Europe).
– Equip d’assessorament multicultural i multidisciplinari adaptat als requeriments del projecte.
– Estreta relació amb les universitats (UPC, UB, Toulouse Business School-TBS).

+34 934 031 350

arian@arianinternational.eu

arianinternational.eu


Persona de contacte: Mª José Borreguero Fígols