Empresa

Aelix Therapeutics

 

Aelix Therapeutics és una companyia spin off creada d’HIVACAT, especialitzada en el desenvolupament d’immunoteràpies contra la infecció per l’VIH. Aelix impulsarà el desenvolupament i validació clínica d’immunògen HTI, el seu principal producte, com vacuna terapèutica pel tractament de la infecció per VIH. L’HTI ha estat desenvolupat en el marc del programa HIVACAT integrat dins l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa.