Skip to main content
< Tornar a notícies
El professor d’Investigació ICREA Xavier Salvatella. Foto / IRB Barcelona.
 05.12.2023

Els condensats de proteïnes: innovadores estratègies contra el càncer de pròstata

Un equip internacional, liderat per l’IRB Barcelona, amb seu al PCB, ha descobert un nou enfocament per bloquejar la funció del receptor d’andrògens, un factor de transcripció clau en el càncer de pròstata, basat en la seva propensió a formar condensats. Els resultats, descrits en Nature Structural & Molecular Biology, van establir les bases per a la fundació el 2021 de Nuage Therapeutic al Parc Científic de Barcelona, com a spinoff de l’IRB Barcelona i ICREA. Gràcies al potencial de la seva ciència, la companyia -amb seu al Parc Científic de Barcelona- va tancar una ronda llavor de 12 M€ el 2023.

La majoria de les oncoproteïnes humanes pertanyen a una classe de proteïnes anomenades “factors de transcripció”, però fins ara no s’havia aconseguit dissenyar medicaments per bloquejar-ne o amplificar-ne l’efecte.

Els factors de transcripció són proteïnes reguladores que s’uneixen a l’ADN, que activen o desactiven gens i que controlen la velocitat a la qual es transcriu l’ADN a ARN missatger, necessari per a la síntesi de les proteïnes. A causa del seu paper central en el control de la formació de noves proteïnes, moltes malalties es poden atribuir a factors de transcripció desregulats.

Inhibir-ne l’activitat, especialment en el càncer, ofereix un potencial terapèutic, però molts factors de transcripció amaguen un as sota la màniga. Els dominis d’activació són intrínsecament desordenats, cosa que significa que no tenen una estructura tridimensional clara. La manca d’una estructura 3D estable fa pràcticament impossible dissenyar medicaments que s’uneixin als dominis d’activació.

Un equip liderat pels investigadors de l’IRB Barcelona Dr. Xavier Salvatella (Professor d’Investigació ICREA) i Dr. Antoni Riera (Professor de la Universitat de Barcelona), i pel Dr. Denes Hnisz, de l’Institut Max Planck de Genètica Molecular, i la Dra. Marianne D. Sadar, del BC Cancer (Universitat de British Columbia, Canadà), es va centrar en la tendència de les proteïnes intrínsecament desordenades a formar condensats moleculars. Van descobrir que els mecanismes involucrats en la condensació podrien ser utilitzats per inhibir l’activitat del receptor d’andrògens en el càncer de pròstata.

“La lògica que hem seguit per optimitzar un inhibidor del receptor d’andrògens podria ser explotada per inhibir altres factors de transcripció, la qual cosa obre noves possibilitats per abordar necessitats mèdiques no cobertes”, explica el Dr. Salvatella, cap del laboratori de Biofísica Molecular de l’IRB Barcelona.

Imatge de superresolució del receptor d’andrògens en cèl·lules adenocarcinomes de pròstata humana (MPI per la Genètica Molecular) / IRB Barcelona.

» Més informació: web de l’IRB Barcelona [+]

» Article de referència: Basu, S., Martínez-Cristóbal, P., Frigolé-Vivas, M. et al. Rational optimization of a transcription factor activation domain inhibitor. Nat Struct Mol Biol (2023). DOI: 10.1038/s41594-023-01159-5