Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial Page

Portal de Transparència Publicitat activa Informació institucional Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial Contractes, acords i convenis Llistat d’empreses a les quals la fundació subcontracta serveis Ajuts concedits Personal Procediment d'actualització...

Gestió patrimonial Page

Portal de Transparència Publicitat activa Informació institucional Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial Contractes, acords i convenis Llistat d’empreses a les quals la fundació subcontracta serveis Ajuts concedits Personal Procediment d'actualització...

Gestió econòmica i presupostària Page

Portal de Transparència Publicitat activa Informació institucional Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial Contractes, acords i convenis Llistat d’empreses a les quals la fundació subcontracta serveis Ajuts concedits Personal Procediment d'actualització...

La comunitat científica del PCB s’implica en la lluita contra el SARS-CoV-2 Notícies

Davant la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, els avanços científics en el desenvolupament de vacunes, tractaments i mètodes de diagnòstic tenen com actors de primera línia a un gran nombre de centres de recerca públics i empreses biotecnològiques del Parc Científic de Barcelona (PCB). El Parc està concentrant els seus recursos i esforços a garantir el bon funcionament d’aquestes entitats durant tot el període d’estat d’alarma sanitària, assegurant els recursos i serveis necessaris.