Oferim serveis científics i tecnològics d'alt valor afegit a les entitats instal·lades al Parc i, mitjançant les nostres Plataformes tecnològiques, també al conjunt de la comunitat investigadora que els sol·liciti.

També ens encarreguem de la gestió dels serveis bàsics de funcionament de laboratoris i oficines, en el marc de la normativa reguladora vigent.

 

Serveis científics i tecnològics

Serveis generals

Qualitat i certificacions

ISO 14001:2004

Per la gestió ambiental dels edificis i instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

 

ISO 9001:2008

Serveis certificats:

 

- Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Servei de Reaccions Especials (SRE), per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport (Manteniment d'equipament científic i instal·lacions i serveis d'atenció a l'usuari de laboratori)

- Servei generals: recepció i atenció a l'usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d'espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d'informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat.

 

Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del PCB disposa de la certificació de compliment dels principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) (segons RD 1369/2000) per a la realització d’estudis de toxicologia i d’ecotoxicitat amb medicaments (d’ús humà i veterinari), productes sanitaris i cosmètics.