Resultats de la cerca

Aguilera López, Marga

Àrea: Recursos Humans

Telèfon: +34 934 034 774

E-mail: maguilera@pcb.ub.cat

Amieiro Lareo, Pablo

Àrea: Instal·lació Radioactiva (IR-PCB)

Telèfon: +34 934 034 679

E-mail: pamieiro@pcb.ub.cat

Atienza Morales, Jesús

Àrea: Informàtica i Telecomunicacions

Telèfon: +34 934 034 667

E-mail: jatienza@pcb.ub.cat

Baladoch Pujol, Gemma

Àrea: Direcció de Comercialització i Comunicació

Telèfon: +34 934 034 826

E-mail: gbaladoch@pcb.ub.cat

Berea Ruiz, Azucena

Àrea: Comunicació

Telèfon: +34 934 034 662

E-mail: aberea@pcb.ub.cat

Cajal Rodríguez, Cristina

Àrea: Clients

Telèfon: +34 934 031 331

E-mail: ccajal@pcb.ub.cat

Calopa Marín, Leonor

Àrea: Suport Administratiu

Telèfon: +34 934 031 134

E-mail: lcalopa@pcb.ub.cat

Candón Díaz, Patricia

Àrea: Recepcions

Telèfon: +34 934 037 171

E-mail: pcandon@pcb.ub.cat

Cantos Pastor, Sergi

Àrea: Difusió de la Ciència

Telèfon: +34 934 031 134

E-mail: scantos@pcb.ub.cat