Una publicació revela la gran incidència dels documents de l’OBD en la legislació Notícies

L’ (OBD) –amb seu al Parc Científic Barcelona– presenta un nou llibre: «». L’obra analitza amb detall el notable impacte que el «» i el «», elaborats pel Grup d’Opinió de l’OBD el 2002 i el 2008, respectivament, han tingut en el context sanitari, social i normatiu del nostre país i en reprodueix, a més, el contingut original.

L’informe per modificar l’actual llei de l’avortament coincideix amb el document proposat per l’OBD Notícies

L’ elaborat pel Comitè d’Experts sobre la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) que ahir va donar a conèixer el Ministeri d’Igualtat recull gran part dels punts clau i terminis de la proposta que el Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (), ubicat al Parc Científic Barcelona, va donar a conèixer l’abril de l’any passat en un document, que està disponible a la web de l’OBD.

L’ Observatori de Bioètica i Dret proposa reformar la llei de l’avortament Notícies

El Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (OBD), ubicat al Parc Científic de Barcelona, ha presentat avui un que proposa modificar la normativa que regula la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) per tal d’aconseguir que aquesta pràctica sigui considerada i tractada com un acte sanitari més, i que, per tant, sigui realment assumida per la sanitat pública. Concretament, el document proposa que s’estableixin terminis per dur-lo a terme lliurement durant les primeres setmanes de gestació i que, posteriorment, pugui autoritzar-se amb indicacions precises i clarament establertes, tal i com ja succeeix a la major part dels països de la Unió Europea.