Una publicació revela la gran incidència dels documents de l’OBD en la legislació Notícies

L’ (OBD) –amb seu al Parc Científic Barcelona– presenta un nou llibre: «». L’obra analitza amb detall el notable impacte que el «» i el «», elaborats pel Grup d’Opinió de l’OBD el 2002 i el 2008, respectivament, han tingut en el context sanitari, social i normatiu del nostre país i en reprodueix, a més, el contingut original.