Presentació dels resultats de la recerca europea sobre el poble gitano Notícies

El proper dijous 29 d’abril es presentaran a l’aula Europa de l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona (Pg de Gràcia, 90) a les 9h els resultats obtinguts en el projecte de recerca sobre el poble gitano RTD Workaló. El treball subratlla la necessitat de realitzar polítiques més inclusives amb les minories culturals en general i amb el poble gitano en particular, de superar les discriminacions ètniques que es produeixen tant a l’escola com en el món del treball i la necessitat de reconèixer institucionalment al poble gitano, tant des de les institucions europees com estatals. L’estudi ha estat coordinat pel Centre d’Estudis Gitanos (CEG) del de la , amb seu al Parc Científic de Barcelona, i ha estat finançat pel Vè Programa Marc