L’IDP organitza una jornada sobre la relació entre la cohesió social i territorial i els fenòmens urbanístics de la nostra societat Notícies

L’aparició de guetos urbans o l’emplaçament de mesquites són temes d’actualitat que posen en relleu la connexió entre les polítiques públiques d’ordenació d’ús del sòl i la cohesió social i territorial d’una població que, com la catalana, compta amb una important immigració extracomunitària. Amb l’objectiu de reflexionar sobre aquest tema, l’Institut de Dret Públic (IDP) de la UB, ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB), ha organitzat una jornada pels propers dies 16 i 17 de desembre a l’Auditori i a l’aula Fèlix Serratosa del PCB (c/Baldiri Reixac, 4-6 i c/Josep Samitier 1-5, respectivament).