Entity

MIMARK

Biotechnology - Therapeutics and Diagnostics

 

Mimark és una spin-off del Vall Hebron Institute of Research que té com a objectiu millorar la salut de la dona mitjançant el desenvolupament d’assajos diagnòstics innovadors que resolguin problemes clínics no resolts relacionats amb els trastorns ginecològics.

 

El seu primer producte és WomEC, una prova de diagnòstic in vitro que proporcionarà un diagnòstic precís, mínimament invasiu i de baix cost del càncer d’endometri, alhora que guiarà un tractament quirúrgic òptim.

+34 607 432 885

hello@mimark.es

mimark.es


Contact person: Marina Rigau

Location: Ed. Clúster - 02D81