Portal de Transparència

[breadcrumb]

Publicitat activa

Informació institucional · La Fundació PCB

Presentació

El Parc Científic de Barcelona és un dels ecosistemes referents a Europa en recerca, transferència tecnològica i innovació en ciències de la vida. Situat a Barcelona, dins del campus del coneixement, el Parc té més de 100.000 m2 a disposició d’una Comunitat activa de gairebé 2.900 professionals.

El PCB et facilita els serveis ordinaris bàsics i científics en un entorn privilegiat per al networking. Uneix-te a la nostra comunitat!

 

Missió i valors

Missió: Potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació del sector públic i privat, mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i de les relacions i diàleg de la comunitat PCB.

Visió: Esdevenir una comunitat de recerca pública-privada de referència internacional en benefici del lideratge científic de Catalunya, del seu creixement econòmic i l’atracció de talent.

Valors: Comunicació, Compromís, Responsabilitat, Passió, Treball en equip.

 

Òrgans de Govern
Patronat

Presidente

Joan Guàrdia
Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Vicepresidente primero

Joan Corominas
Presidente del Consejo Social de la UB

Vicepresidente segundo

Vicerrector UB

Secretaria

Marina Solé
Secretaria General de la UB

Vicesecretario no patrón

Miquel Amorós
Secretario del Consejo Social de UB

Vocales en representación de la Universitat de Barcelona

Glòria Matalí
Gerenta de la UB

Màrius Rubiralta Alcañiz

Vocales designados por el Consejo Social de la Universitat de Barcelona

Francesc Boada

Vocales designados por la Fundación Bosch y Gimpera

Jordi García Fernández
Vicerrector de Investigación de la UB

Ernest Abadal Falgueras
Vicerrector adjunto al rector y de Personal Docente e Investigador de la UB

Mercè Segarra Rubí
Vicerrectora de Emprendeduría, Innovación y Transferencia de la UB

Carme Verdaguer
Directora general de la FBG

Vocales designados por la Generalitat de Catalunya

Vacante

Joan Gómez Pallarès
Director general de Investigación

Vocal designado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Rosa Menéndez López
Presidenta

Vocales cooptados

Ayuntamiento de Barcelona
Joan Subirats

Olga Lanau
Directora general grupo UB

 

Estructura organitzativa