Skip to main content
< Tornar a notícies
Estructura tridimensional de la mutació de TTR causant de cardiomiopatia amiloide familiar unida a dues molècules de tolcapone que l’estabilitzen i eviten la seva agregació (Imatge: SOM Biotech).
 24.02.2016

Un nou fàrmac, descobert i patentat per SOM Biotech, prova la seva eficàcia en el tractament de l’amiloïdosi familiar

Un assaig clínic amb persones afectades per amiloïdosi familiar per transtiretina (ATTR) ha mostrat que el compost SOM0226 (tolcapone), descobert i patentat per la biofarmacèutica SOM Biotech, instal·lada al Parc Científic de Barcelona (PCB), és quatre vegades més eficaç que els fàrmacs disponibles actualment per tractar aquesta malaltia minoritària degenerativa.

 

Aquest assaig confirma les conclusions de l’estudi sobre reposicionament de fàrmacs que acaben de publicar a Nature Communications investigadors de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (IBB-UAB), en col·laboració amb SOM Biotech, en el que s’ha descrit el potencial del tolcapone.

L’ATTR és una malaltia minoritària i degenerativa, que afecta principalment el sistema nerviós i al teixit muscular del cor (miocardi) i que generalment s’hereta de pares a fills. S’origina quan el fetge i altres zones de l’organisme produeixen mutacions de la proteïna transtiretina (TTR), que perden la seva estructura funcional. Això provoca la formació d’agregats tòxics de fibres amiloides que es dipositen, segons la mutació implicada, en diferents òrgans, com el cervell, el ronyó, els nervis, l’ull o el miocardi, provocant la seva disfunció i diverses variants de la malaltia.

En l’estudi publicat, els investigadors han demostrat en assajos biofísics, in vitro en cultius cel·lulars, ex vivo en plasma de persones i en ratolins models de la malaltia, que el tolcapone és un potent inhibidor de l’inici del procés d’agregació de fibres amiloides per TTR, que actua estabilitzant l’estructura de la proteïna, el què redueix la progressió de la malaltia. És una propietat desconeguda fins ara d’aquest fàrmac, que ja s’utilitza per al tractament del Pàrkinson. El compost s’ha mostrat fins a quatre vegades més eficaç que l’únic medicament que hi ha actualment per tractar la variant polineuropàtica de la malaltia.

Els resultats han estat positius per a totes les variants de la malaltia estudiades: la polineuropatia i la cardiomiopatia amiloide familiar (que afecta els nervis perifèrics i al miocardi, respectivament) i l’amiloïdosi sistèmica senil, forma esporàdica que afecta un percentatge molt elevat d’homes majors de 60 anys (també afecta el miocardi). A més, s’ha demostrat que supera la barrera hematoencefàlica, el què suposaria el primer tractament per a les variants que afecten el sistema nerviós central.

Segons els investigadors, el fàrmac té el potencial per convertir-se en una molècula eficaç per prevenir les deposicions de la proteïna que causen la malaltia i alentir la seva progressió, i podria estar al mercat en un termini de cinc anys, donat que ja s’ha provat en un assaig clínic amb persones afectades amb la variant neuropàtica. En aquest assaig —una prova de concepte per avaluar l’eficàcia i seguretat del compost—, que han dut a terme SOM Biotech i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el compost ha mostrat la seva capacitat per estabilitzar el 100% de la TTR present en plasma en tots els pacients tractats, amb una alta seguretat.
 

Un fàrmac reposicionat

La recerca ha estat liderada de manera conjunta per Salvador Ventura, professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB i investigador de l’IBB, i SOM Biotech, biofarmacèutica especialitzada en el reposicionament de fàrmacs, descobridora i propietària de la patent d’ús de tolcapone per a l’ATTR.

El reposicionament de fàrmacs permet identificar la idoneïtat de molècules ja aprovades per a una determinada indicació terapèutica -com és el cas del tolcapone per al tractament del Pàrkinson- per a una malaltia diferent, accelerant així el desenvolupament i l’accés als pacients a nous tractaments.

Aquesta estratègia també afavoreix un menor cost dels tractaments, el què podria facilitar, en el cas del tolcapone, l’administració en països com Brasil o Portugal, importants focus de la variant polineuropàtica.

El medicament ha rebut la designació de medicament orfe per a l’ATTR per part de la Food and Drug Administration (FDA) nord-americana. Un fet rellevant, ja que als Estats Units hi ha un grup important de població afectada per la variant cardiomiopàtica de la malaltia.