Skip to main content
Sense categoria

Thera crea el primer sistema de codificació digital que interpreta el llenguatge mèdic

By 3 de desembre de 2008novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 03.12.2008

Thera crea el primer sistema de codificació digital que interpreta el llenguatge mèdic

L'empresa -Centre de Llenguatge i Computació, una spin-off de la Universitat de Barcelona (UB) amb seu al del Parc Científic Barcelona (PCB), ha desenvolupat una aplicació informàtica que interpreta el llenguatge natural que escriuen els metges i altres professionals de la salut quan redacten els seus informes i els codifica automàticament. Aquesta innovadora eina, que ja s'està aplicant a la Fundació Puigvert de Barcelona, té una fiabilitat superior al 95% i permetrà millorar la gestió d'aquesta informació i el control que tenen els centres de salut sobre la seva activitat, així com disposar d'un registre més fiable sobre la incidència de certes patologies i ampliar el coneixement sobre la seva simptomatologia i evolució.

El sistema de codificació desenvolupat per Thera –anomenat hCOD– es basa en tecnologies d’intel·ligència artificial i processament del llenguatge i el seu nivell de resolució permet detectar la informació continguda en els diagnòstics que no es codificable per manca d’informació clínica; també pot tractar el multidiagnòstic, corregir els errors ortogràfics i fins i tot operar simultàniament en diverses llengües. A més, el sistema que ja està codificant amb l’estandard internacional ICD 9 CM (The International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification) aprovat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), está dissenyat per adaptar-se a diversos estàndards de codificació validats internacionalment, com el que utilitza el personal d’infermeria (NANDA), o SNOMED CT, elaborat per la International Healthcare Terminology Standards Development Organisation (IHTSIDO), que inclou més d’un milió de conceptes i 300.000 codis, el que permet codificar amb major precisió els diagnòstics i la informació mèdica.

Fins ara, les actuals aplicacions de codificació automàtica es basaven generalment en sistemes de coincidència terminològica. Però l’entorn real dels centres de salut, on el metge utilitza lliurement la llengua, restringeix les seves possibilitats de codificar correctament tota la informació. A més, la terminologia utilitzada en els sistemes estàndard, així com els errors d’escriptura –tant d’ortografia com tipogràfics– són un element de dispersió molt ampli per permetre que pugui desenvolupar-se un sistema automàtic basat únicament en la tecnologia de la coincidència terminològica.

El fet que aquesta eina sigui capaç d’interpretar les expressions i abreviacions que utilitzen habitualment els professionals de la salut i d’adaptar-se a qualsevol sistema de codificació fa possible la seva aplicació a tots els serveis d’atenció mèdica (atenció primària i clínica, però també serveis de radiologia, urgències, consultes externes, etc.) i que la informació que codifica es pugui centralitzar en una base de dades i consultar, el que a més de donar suport als departaments de documentació mèdica i permetrà incrementar el volum d’informació i coneixement de l’activitat del centre i, per tant, millorar la gestió i estalviar recursos. “L’objectiu al crear aquest sistema ha estat disposar d’una eina que, a més de millorar les tasques de codificació i gestió de la informació també faciliti un retorn a l’equip mèdic, de manera que l’esforç que es fa en la codificació es vegi recompensat amb una informació útil pels professionals que la gestionen, que comporti millores en els serveis assistencials i l’activitat de recerca que duu a terme el centre”, explica Enric Castelló, director de Thera.