Skip to main content
< Tornar a notícies
Imatge: IBEC.
 10.12.2021

Nova metodologia per quantificar la funcionalitat del tronc en pacients amb lesió medul·lar

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de l’Institut Guttmann–Hospital de Neurorehabilitació desenvolupen un mètode que combina l’electromiograma (EMG) amb l’acceleròmetre d’un smartphone per determinar, de manera quantitativa i personalitzada, el nivell de mobilitat del tòrax en pacients amb lesió medul·lar. Aquest nou enfocament, publicat a Journal of Neural Engineering, pot complementar l’avaluació clínica amb dades objectives i representa una eina molt útil per fer un seguiment quantificable durant les sessions de rehabilitació.

Les lesions de la medul·la espinal, a nivell cervical o toràcic, causen el deteriorament de les funcions motores i sensorials de les parts del cos que estan per sota del punt de la lesió. Una de les complicacions en la salut que comporten és la manca de control de la musculatura del tronc, fonamental per a l’execució de tasques com ara mantenir l’equilibri i la verticalitat, menjar, vestir-se i agafar o manipular objectes, entre altres tasques quotidianes.

Malgrat el gran impacte de la funció motora del tronc en la qualitat de vida dels pacients, no hi ha mesures objectives i estandarditzades per a la seva quantificació. L’avaluació clínica és el mètode més comú, però inclou un alt grau de subjectivitat, ja que depèn d’escales qualitatives.

Ara, un equip d’investigadors dirigit per Raimon Jané, líder del grup Biomedical Signal Processing and Interpretation (BIOSPIN) de l’IBEC i professor de la UPC;  Hatice Kumru, neuròloga i coordinadora de Neurofisiologia de l’Institut Guttmann, i Joan Vidal, director docent i líder del grup Neuroreparació i Teràpies Avançades de l’Institut Guttmann, ha desenvolupat una nova metodologia que permet determinar, de manera objectiva i quantitativa, la funció del tronc en pacients amb lesió medul·lar.

Un mètode que combina activació muscular amb patrons de moviment 

El treball, publicat a Journal of Neural Engineering, va tenir com a punt de partida un altre estudi publicat recentment a la revista Scientific Reports, en què el mateix equip d’investigadors va posar a punt la nova tècnica mesurant la funció toràcica en el moment d’abastar quelcom en persones sanes assegudes en una cadira de rodes. 

La base del nou enfocament desenvolupat pels grups de Jané i Kumru és combinar mesures d’activitat de diferents músculs del tòrax, utilitzant electromiografia (EMG), amb patrons de moviment com ara velocitat, acceleració i angle d’inclinació. Com a alternativa més simple i rendible als sistemes de captura de moviment, els investigadors han fet servir com a acceleròmetre un telèfon mòbil tipus smartphone fixat a la regió del tòrax del pacient. 

Un cop la metodologia es va posar a punt amb persones sanes, en el segon estudi es van observar 24 pacients amb lesions medul·lars a la zona cervical o toràcica, que havien de moure el tronc per arribar a un botó situat a 15 centímetres de distància de la cadira de rodes. 

» Més informació: web de l’IBEC [+]