Skip to main content
< Tornar a notícies
El Dr. Salvador Aznar Benitah i la Dra. Gloria Pascual (Foto: IRB Barcelona).
 30.06.2022

Nova estratègia per bloquejar la metàstasi del càncer mitjançant l’ús d’antibiòtics

Un treball, liderat pel Centre Alemany d’Investigació del Càncer amb la participació de l’IRB Barcelona, amb seu al PCB, ha revelat que la proteïna NSUN3 és clau per a la plasticitat metabòlica que requereixen les cèl·lules metastàtiques. L’estudi publicat a Nature, també demostra que bloquejant la producció de proteïnes mitocondrials, sigui inhibint directament NSUN3 o mitjançant l’ús d’antibiòtics com la doxiciclina o el cloramfenicol, redueix de manera molt significativa la formació de les metàstasis.

La metàstasi és l’expansió del càncer des del tumor primari a altres òrgans vitals i és la causa del 90% de les morts relacionades amb aquesta malaltia. Per tal que aquesta expansió tingui lloc, les cèl·lules canceroses han de sobreviure en condicions desfavorables, com ara la falta d’oxigen o l’escassetat de nutrients i, per a superar aquests factors d’estrès, necessiten a més adaptar la seva producció d’energia.

El Dr. Salvador Aznar Benitah i la Dra. Gloria Pascual de l’IRB Barcelona, han participat en un estudi liderat per la Dra. Michaela Frye del Centre Alemany d’Investigació del Càncer (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) que revela que la proteïna NSUN3 és clau per a la plasticitat metabòlica que requereixen les cèl·lules metastàtiques.

NSUN3 és una proteïna mitocondrial que regula la producció de noves proteïnes, necessàries per a posar en marxa la cadena de transport d’electrons i assegurar d’aquesta manera un consum energètic eficient a la cèl·lula. El bloqueig en la producció de proteïnes mitocondrials, sigui inhibint directament NSUN3 o mitjançant l’ús d’antibiòtics com la doxiciclina o el cloramfenicol, es redueixen de manera molt significativa la formació de les metàstasis.

“La metàstasi és un procés que consumeix molta energia i, per això, les cèl·lules que la inicien necessiten ser molt eficients en el metabolisme dels greixos”, explica el Dr. Aznar Benitah, investigador ICREA i cap del laboratori Cèl·lules Mare i Càncer de l’IRB Barcelona. “Encara que és necessari portar a terme estudis complementaris, aquest descobriment resulta molt alentidor, ja que obre una nova via per al possible tractament de les metàstasis”, afegeix.

“La importància de les modificacions de l’ARN mitocondrial s’havia estudiat anteriorment en certes malalties metabòliques, però ara demostrem, per primer cop, que existeix una relació directa entre les modificacions de l’ARNt mitocondrial i la metàstasi del càncer”, afirma la Dra. Frye, cap del laboratori de Mechanisms Regulating Gene Expression de la DKFZ.

» Article de referència:  Delaunay, S., Pascual, G., Feng, B. et al. Mitochondrial RNA modifications shape metabolic plasticity in metastasis. Nature (2022). DOI: 10.1038/s41586-022-04898-5

» Enllaç a la notícia: web de l’IRB Barcelona [+]