Skip to main content
< Tornar a notícies
L'investigador ICREA Eduard Batlle (Foto: IRB Barcelona).
 25.04.2022

MCLA-158, el primer candidat a fàrmac dirigit a cèl·lules mare canceroses de tumors sòlids

Un consorci internacional coliderat per l’investigador ICREA Eduard Batlle -cap del laboratori de Càncer Colorrectal de l’IRB Barcelona al PCB- i la biotecnològica holandesa Merus, revelen les dades preclíniques que porten al descobriment de MCLA-158, un anticòs que bloqueja l’aparició de metàstasi i frena el creixement dels tumors primaris en models experimentals de càncer. L’estudi, que es publica avui a Nature Cancer, estableix les bases per incorporar l’ús d’organoides en el procés de descobriment de fàrmacs.

Els organoides són mostres derivades de pacients que es poden cultivar i que reprodueixen certs aspectes del compartiment del tumor al laboratori. Fins ara, s’estava explorant la seva utilitat a la medicina personalitzada del càncer, és a dir, per al seu paper en la presa de decisions sobre el millor tractament per a cada pacient. No obstant això, per al descobriment de l’MCLA-158 (amb el nom comercial de Petosemtamab) per primera vegada s’ha fet servir un biobanc d’organoides de pacients amb càncer per discriminar entre centenars de nous anticossos quin era més efectiu i adequat per a la majoria dels pacients.

L’octubre del 2021, Merus va publicar dades preliminars corresponents a l’anàlisi de l’eficàcia de l’anticòs, basades en el seu assaig clínic (en curs) de fase 1 d’expansió de dosis. En aquest assaig clínic s’investiguen la seguretat, la tolerabilitat i l’activitat antitumoral de la monoteràpia amb MCLA-158 en carcinomes de cèl·lules escamoses de cap i coll (HNSCC). A l’assaig, tres de set pacients amb HNSCC van aconseguir remissions parcials, i un d’ells va aconseguir una remissió completa després de la data límit de dades d’agost del 2021. Es va observar una reducció del tumor en els set pacients.

“És una enorme satisfacció veure que els nostres descobriments estan ajudant els pacients. Comencem a investigar les cèl·lules mare del càncer fa 15 anys. El camí per arribar fins aquí ha estat apassionant, però també molt complex, i ha requerit una gran inversió de recursos, així com l’esforç de moltíssims investigadors. Aquest estudi i la col·laboració amb Merus NV il·lustra el leitmotiv de l’IRB Barcelona: La medicina del futur comença aquí“, explica el Dr. Eduard Batlle, cap del laboratori de Càncer Colorrectal i cap de grup al CIBER de càncer (CIBERONC).

El MCLA-158: un anticòs amb dos fronts d’acció

Els anticossos són proteïnes que el nostre cos produeix de manera natural per reconèixer agents infecciosos o cèl·lules alterades, de manera que puguin ser eliminades pels limfòcits del sistema immune (glòbuls blancs de la sang). L’anticòs que descrivim en aquest treball, el Petosemtamab (“Peto”, MCLA-158: LGR5 x EGFR Biclonics®), és un anticòs biespecífic que reconeix dues proteïnes diferents a la superfície de les cèl·lules mare del càncer, que són l’EGFR i la LGR5.

L’activitat de l’EGFR afavoreix el creixement descontrolat de les cèl·lules, mentre que LGR5 marca la superfície de les cèl·lules mare del càncer, que són responsables de l’expansió dels tumors.

Imatge: Muriel Arimon, IRB Barcelona (created with BioRender.com)

El laboratori del Dr. Batlle és reconegut mundialment pel seu treball en la identificació i caracterització de les cèl·lules mare del càncer colorectal, i ha liderat investigacions, no només en el desenvolupament del MCLA-158/ Petosemtamab, sinó també en la caracterització del seu mecanisme d’acció.

En concret, MCLA-158/ Petosemtamab degrada la proteïna EGFR a les cèl·lules mare del càncer que presenten el marcador LGR5. D’aquesta manera, bloqueja les vies de creixement i supervivència a les cèl·lules que inicien i el càncer i l’expandeixen. Aquest anticòs, però, no interfereix amb el funcionament de les cèl·lules mare sanes de l’organisme, que són essencials per al bon funcionament dels teixits.

L’anticòs MCLA-158 mostra una potent inhibició del creixement dels organoides del càncer colorectal, bloqueja l’inici de la metàstasi, així com el creixement del càncer en diferents models preclínics, com ara els tumors de cap i coll, esòfag i estómac.

» Article de referència: Herpers, B., Eppink, B., James, M.I. et al. Functional patient-derived organoid screenings identify MCLA-158 as a therapeutic EGFR × LGR5 bispecific antibody with efficacy in epithelial tumors. Nat Cancer (2022). https://doi.org/10.1038/s43018-022-00359-0

» Més informació: web de l’IRB Barcelona [+]