Skip to main content
< Tornar a notícies
 27.04.2022

La comunitat del videojoc Genigma detecta possibles anomalies cromosòmiques en el càncer de mama

Gràcies a les dades reals generades per la comunitat de players del videojoc Genigma, l’equip científic del projecte ha assolit el 69% del seu objectiu en tot just tres mesos des del seu llançament. L’App, disponible en iOS i Android, és el resultat d’una iniciativa de ciència ciutadana de dos anys i mig de durada, promoguda pel Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), ubicat al Parc Científic de Barcelona, que repta la societat a resoldre trencaclosques que representen seqüències genètiques en la línia cel·lular de càncer per avançar en la recerca d’aquesta malaltia.

Des que es va llançar el primer #GenigmaChallenge, el passat 27 de gener, s’han resolt 5.472 puzles. El propòsit del projecte es completarà amb èxit quan s’hagin resolt els 1.152 trencaclosques restants.

Les solucions proposades pels jugadors i jugadores han revelat 138 regions d’interès en la seqüència del genoma T47D, una de les línies cel·lulars de càncer de mama més estudiades. Els resultats indiquen possibles reordenaments cromosòmics, informació que eventualment pot desvetllar la correcta seqüència genòmica per a la línia cel·lular. Aquest recurs, conegut com a mapa genòmic de referència, impulsarà els esforços de recerca a escala mundial que depenen d’aquesta línia cel·lular per a estudiar el càncer i provar nous medicaments per a tractar la malaltia.

“Estem veient com les persones que juguen a Genigma estan identificant una sèrie de regions en el genoma que mostren anomalies en les línies cel·lulars de càncer en comparar-les amb les mateixes regions en cèl·lules que no tenen aquesta malaltia. Una vegada s’hagi completat l’anàlisi de tot el genoma, aquestes regions seran objecte detallat d’estudi per part de l’equip científic”, explica el professor d’Investigació ICREA Marc Marti-Renom, amb doble afiliació al CRG i el CNAG-CRG. i en la recerca del qual es basa Genigma.

Com Genigma pot impulsar la recerca del càncer

Els equips científics estudien el càncer cultivant cèl·lules en condicions controlades al laboratori. Aquests cultius cel·lulars, també anomenats línies cel·lulars, són essencials per fer avançar la nostra comprensió de la malaltia.

Un dels aspectes més importants de la recerca del càncer és comprendre els canvis en el seu genoma en comparació amb cèl·lules sanes. Tanmateix, els mapes que s’empren actualment per a trobar canvis en regions específiques del genoma es basen en dades de persones sanes. Això significa que les dades generades a partir de l’estudi de línies cel·lulars de càncer no sempre coincideixen amb els mapes de referència existents.

L’equip científic compara aquest exercici amb navegar per ciutats modernes usant mapes del passat. L’objectiu de Genigma és desenvolupar un mapa de referència del genoma creat específicament per a les línies de cèl·lules canceroses que s’utilitzen al laboratori.

» Més informació: web del CNAG-CRG [+]
» Notícia relacionada [+]