Skip to main content
< Tornar a notícies
Gràfic de metàstasi d’un tumor primari de mama a ossos (Autor: Formas Naturales per a Inbiomotion, IRB Barcelona).
 19.10.2017

Identifiquen els pacients de càncer de mama que es beneficiarien d’un tractament preventiu de metàstasi

Un estudi publicat a Lancet Oncology per un equip internacional liderat per Robert E. Coleman, de la Universitat de Sheffield, i Roger Gomis, de l’IRB Barcelona al Parc Científic de Barcelona, identifica un mecanisme que pot ser clau per detectar els pacients de càncer de mama primerenc que es podrien beneficiar d'un tractament especific per a la metàstasi amb l’àcid zoledrònic i aquells que l’haurien d’evitar, reduint tant la recurrència com la mort per càncer.

 

Els metges no disposen de cap eina per detectar precoçment els pacients de càncer de mama que patiran metàstasi als ossos, un procés que es produirà en el 15-20% dels malalts. I en particular, no poden identificar els pacients que es podrien beneficiar anticipadament de tractaments específics de metàstasi, com ara l’àcid zoledrònic.

Ara,  estudi liderat pel professor Robert E. Coleman, de la Universitat de Sheffield, i l’investigador ICREA de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), Roger Gomis, i publicat a Lancet Oncology, descobreix l’amplificació del gen MAF com una aproximació que permet estratificar els pacients de càncer de mama que es beneficiarien de l’ús d’àcid  zoledrònic en un context adjuvant (pacients negatius per MAF), d’aquells que els seria perjudicial (positius per MAF i que no estiguin en postmenopausia).

El descobriment original va ser patentat i transferit a l’empresa Inbiomotion de l’IRB Barcelona i ICREA, creada a finals de 2010. Inbiomotion, pilotada per l’empresa de capital risc Ysios Capital i la Caixa Capital Risc, ha desenvolupat la tecnologia necessària per validar el marcador en estudis clínics.

Les metàstasis òssies poden ser controlades, encara que no curades, per fàrmacs. Per tant, la prevenció de recurrència i de les metàstasi és essencial per reduir les 100.000 morts a l’any només a Europa per càncer de mama. Extensos estudis clínics aleatoris indiquen que els mateixos fàrmacs, coneguts com bisfosfonats, per reforçar els ossos i reduir les complicacions produides per les metàstasis òssies podrien ser igualment vàlids per evitar-les i reduir la mortalitat per càncer de mama.

Tanmateix, el tractament no és útil per a tots els pacients i identificar aquells que s’en podrien beneficiar és clau. “És aquí on aquesta descoberta de l’IRB Barcelona, validada per aquest estudi a Lancet Oncology pot ser de gran utilitat per a la clínica i evitaria el tractament de pacients que no se’n beneficiarien o que podrien sortir-ne perjudicats”, suggereix Gomis, cap del laboratori Control de Creixement i Metàstasi.
 

Més informació al web de l’IRB Barcelona [+] 

► Article de referència:
Coleman RE, Hall A, Albanell J, Hanby A, Bell R, Cameron D, Dodwell D, Marshall H, Jean-Mairet J, Tercero JC, Rojo F, Gregory W, and Gomis RR. “Effect of MAF amplification on treatment outcomes with adjuvant zoledronic acid in early breast cancer: a secondary analysis of the internation, open-label, randomised, controlled, phase 3 AZURE (BIG 01/04)” Lancet Oncology (2017) Doi:10.1016/S1470-2045(17)30603-4