Portal de Transparència

Publicitat activa

Informació institucional · La Fundació PCB

Presentació

El Parc Científic de Barcelona és un dels ecosistemes referents a Europa en recerca, transferència tecnològica i innovació en ciències de la vida. Situat a Barcelona, dins del campus del coneixement, el Parc té més de 100.000 m2 a disposició d’una Comunitat activa de gairebé 2.900 professionals.

El PCB et facilita els serveis ordinaris bàsics i científics en un entorn privilegiat per al networking. Uneix-te a la nostra comunitat!

 

Missió i valors

Missió: Potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació del sector públic i privat, mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i de les relacions i diàleg de la comunitat PCB.

Visió: Esdevenir una comunitat de recerca pública-privada de referència internacional en benefici del lideratge científic de Catalunya, del seu creixement econòmic i l’atracció de talent.

Valors: Comunicació, Compromís, Responsabilitat, Passió, Treball en equip.

 

Òrgans de Govern
Patronat

President

Joan Guàrdia
Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Vicepresident primer

Joan Corominas
President del Consell Social de la UB

Secretària

Marina Solé
Secretària General de la UB

Vicesecretari no patró

Miquel Amorós
Secretari del Consell Social de UB

Vocals en representació de la Universitat de Barcelona

Glòria Matalí
Gerenta

Jordi Garcia Fernández
Vicerector de Recerca

Raúl Ramos
Vicerector de Política d’Internacionalització

Vocals designats per l’Ajuntament de Barcelona

Jordi Valls
Tinent d’Alcaldia d’Economia, Hisenda i Promoció Econòmica

Vocals designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona

Fina Lladós

Juan Ignacio Jorquera

Isabel Amat

Vocals designats per la Generalitat de Catalunya

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca

Laia Arnal
Directora general de Transferència i Societat del Coneixement

Albert Castellanos
Secretari d’Empresa i Competitivitat

Vocals designats per la Fundació Bosch i Gimpera

Maria Teresa Plo
Gerenta

Vocal designada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Eloísa del Pino
Presidenta

 

Estructura organitzativa