Skip to main content
Uncategorized

Les dues cares de la Responsabilitat Social Corporativa, TO TRANSLATE >>>

By 1 de October de 2010November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 01.10.2010

Les dues cares de la Responsabilitat Social Corporativa, TO TRANSLATE >>>

Sota el lema «Les dues cares de la Responsabilitat Social Corporativa», avui ha tingut lloc al Parc Científic Barcelona (PCB) la XVII Jornada de Reflexió sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), organitzada pel Centre d'Investigació d'Economia i Societat (CIES) –amb seu al PCB– en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB).

L’obertura de la jornada ha anat a càrrec de Gil Ramos, sotsdirector general d’Economia Social, Autònoms i de la Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri de Treball i Immigració; Carmen Mur, presidenta de la Comissió de Responsabilitat Corporativa de la confederació empresarial Foment del Treball Nacional i consellera delegada de Manpower i Isabel Vidal, professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, directora del Centre d’Estudis de Ciutadania i Societat Civil (CISC) i presidenta del Centre d’Investigació d’Economia (CIES).

La sessió ha comptat amb les intervencions d’Isabel Vidal i Joaquín Trigo, director executiu de Foment del Treball Nacional, que han centrat les seves ponències en l’anàlisi dels avantatges, però també dels desafiaments i riscos, que comporta assumir responsabilitats més enllà del que exigeix la legislació vigent des de la perspectiva de la direcció estratègica de l’empresa.

Ambdós experts han posat de relleu que la internacionalització de les empreses espanyoles, el major nivell de formació i exigència dels consumidors així como l’increment de la competència obliguen als directius replantejar-se aspectes de gestió que fins aleshores no han format part de la seva agenda. En aquest aspecte, la implementació de l’RSC és una forma de comunicar confiança als inversors; una estratègia que millora la reputació externa de l’empresa i facilita el seu posicionament en nous mercats externs, sobretot en aquells mercats on la presència i vigilància de les administracions públiques és notòria; tanmateix, la proliferació d’etiquetes, d’informes, de nous compromisos no relacionats directament amb el negoci comporta costos addicionals i el risc d’excessos que afecten directament la productivitat i la competitivitat i, en definitiva, la sostenibilitat de l’organització.

A la jornada s’han analitzat dues experiències d’èxit en l’àmbit de la implementació de l’RSC: el cas d’Adasa Sistemas, exposat per Gisela Villasevil, directora del Departament Integrated Management Systems and Social Responsibility de la companyia, i el cas del Grup Balfegó, presentat pel seu director general, Juan Serrano. Dos exemples de com una empresa pot disposar de la capacitat suficient per ser rendible, tot respectant la legislació i liderant noves accions de compromís amb la societat.

La jornada ha finalitzat amb un torn obert de preguntes i respostes, que ha promogut la participació dels assistents en el debat dels temes tractats i l’intercanvi de coneixement entre els professionals implicats en la implementació de l’RSC en les seves organitzacions i els responsables d’empreses i col·lectius de diferents sectors econòmics i culturals.

La XVII Jornada CIES sobre l’RSC és una de les activitats previstes a la 9º edició del “Màster en Responsabilitat Social Corporativa, Comptabilitat i Auditoria Social” (MRS), organitzat pel CIES amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona -IL3 i la Geòrgia State University, que combina la formació online amb tres sessions presencials. En el transcurs de les edicions anteriors aquest programa acadèmic ha format a responsables de les empreses més avançades en la implementació de l’RSC dins de l’àmbit internacional.