Skip to main content
Uncategorized

El Parc Científic de Barcelona adapta el seu organigrama al nou Pla EstratègicTO TRANSLATE >>>

By 4 de April de 2013November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 04.04.2013

El Parc Científic de Barcelona adapta el seu organigrama al nou Pla EstratègicTO TRANSLATE >>>

El passat mes de desembre de 2012 el Patronat del Parc Científic de Barcelona (PCB) va aprovar el nou Pla Estratègic de l'entitat per al període 2013-2017. Una de les mesures que s'hi contemplaven era la d'adaptar l'organigrama a les directrius establertes al Pla.

Amb el doble objectiu de procedir a aquesta adequació i, alhora, de simplificar-la, s’ha modificat l’estructura directiva del PCB que queda integrada per les següents unitats: Direcció General, Gerència, Direcció de Desenvolupament de negoci i innovació, Direcció d’Operacions i Direcció d’Administració i finances.

De la nova Direcció de Desenvolupament de negoci i innovació dependran dues direccions tècniques: la de Serveis científics i tecnològics i la de Serveis de comunicació.

Com a conseqüència de l’aprovació del nou organigrama, les tasques de l’anterior Direcció Científica queden englobades dins de la nova Direcció de Desenvolupament de negoci i innovació; les tasques de l’anterior Direcció de Comunicació i relacions corporatives queden distribuïdes entre la Direcció General (relacions corporatives), la Direcció de Desenvolupament de negoci i innovació (serveis de comunicació a clients) i la Direcció d’Operacions (senyalització i web).

D’altra banda, les tasques de l’anterior Direcció Tècnica de Difusió de la ciència les realitzarà la nova Direcció Tècnica de Serveis científics i tecnològics. A més, l’Assessoria jurídica canvia el seu nom pel d’Assessoria jurídica i contractació.

Per a consultar el nou organigrama del Parc Científic de Barcelona [].