Skip to main content
Uncategorized

El laboratori d’Eurofins Biolab rep l’acreditació de l’ ENACTO TRANSLATE >>>

By 14 de January de 2011November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 14.01.2011

El laboratori d’Eurofins Biolab rep l’acreditació de l’ ENACTO TRANSLATE >>>

El laboratori d'Eurofins – amb seu al Parc Cientific Barcelona (PCB)– acaba d'obtenir l'acreditació de l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 pels assajos microbiològics que es duen a terme per a verificar l'activitat biocida de desinfectants i antisèptics. Aquesta acreditació és un requisit per la validesa dels assajos que es realitzen pel registre de formulats desinfectants a Espanya.


El sistema de qualitat del laboratori d’Eurofins Biolab del PCB es basa en l’estàndard de qualitat ISO 17025, en les bones pràctiques de laboratori pels estudis d’eficàcia de conservants i els estudis toxicològics in vitro i en les GMP farmacèutiques per l’activitat de control de qualitat. La recent acreditació de l’ENAC implica que el laboratori estigui sotmès a les inspeccions periòdiques de l’ENAC, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència del Medicament Espanyola.