Skip to main content
Uncategorized

Cimera internacional d’experts en cristal·lografiaTO TRANSLATE >>>

By 13 de May de 2011November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 13.05.2011

Cimera internacional d’experts en cristal·lografiaTO TRANSLATE >>>

La cristal·lografia és una part del coneixement científic que ha contribuït a descobrir com és la naturalesa dels cristalls i l'estructura interna dels materials (inorgànics, orgànics, hormones, àcids nucleics, enzims, proteïnes, etc.), i a millorar la funcionalitat de nous productes (catalitzadors, fàrmacs, proteïnes, vacunes, etc.).

Més de 3.500 especialistes participaran enguany en elXXII Congrés de la Unió Internacional de Cristal·lografia (IUCr), la cimera més important que se celebra en aquest àmbit i que reuneix científics de tot el món. En el marc del congrés també tindrà lloc l'Assemblea General de la IUCr. El termini d'inscripció anticipada al congrés finalitza el proper 31 de maig.


L’avenç del coneixement en cristal·lografia ha estat clau per al desenvolupament de molts camps científics, des de la mineralogia i la geologia fins a la ciència de materials, la bioquímica, la biologia i la biomedicina. Mitjançant la interacció amb altres disciplines, com ara la física, l’enginyeria i les matemàtiques, la cristal·lografia s’ha convertit en una ciència de marcat caràcter interdisciplinari i relacionada amb un elevat nombre de guardonats en la història dels premis Nobel.

En l’entorn del Parc Científic Barcelona hi ha diversos grups que fan recerca en cristal·lografia, com ara el Departament de Biologia Estructural de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), on conviuen diversos laboratoris de cristal·lografia que treballen en sistemes relacionats amb la transferència genètica, l’estudi estructural i funcional de proteïnes relacionades amb l’estrès oxidatiu, les relacions estructura-funció i els mecanismes d’activitat del enzims d’interès biomèdic i biotecnològic; els processos bioquímics de les proteïnes en els orgànuls; els mètodes computacionals per a l’ús de dades de difracció de macromolècules biològiques, i l’estudi estructural i funcional de diferents processos del cicle biològic dels virus d’ARN.

Als Serveis Cientificotècnics (SCT) de la UB hi ha una unitat de difracció de raigs X, pionera a tot l’Estat, dirigida per Xavier Alcobé, que aplica i desenvolupa les metodologies per a la caracterització estructural de productes i materials en què treballen grups de recerca dirigits per diversos investigadors de les facultats de Física, Química i Farmàcia,

>