Entitat

Fundació Bosch i Gimpera

Serveis, unitats i grups de la UB

 

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona.

 

Promou la recerca de la UB i de les entitats del Grup UB, i treballa per aconseguir que els resultats d’aquesta recerca arribin a la societat, a través de la creació de noves empreses basades en el coneixement, la llicència de patents, o mitjançant contractes amb empreses i institucions per fer projectes d’R+D, activitats d’assessorament i consultoria, elaboració d’estudis, informes, dictàmens, i serveis d’assistència tècnica o anàlisis.

+34 934 039 900

fbg@fbg.ub.edu

fbg.ub.edu


Ubicació: Torre D - 01B01