Entitat

Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG – CRG)

Centres de recerca

 

El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica CNAG-CRG ofereix mètodes d’última generació per a la seqüenciació massiva en paral·lel i l’anàlisi de dades.

 

El CNAG-CRG busca la col·laboració amb investigadors dels sectors públic i privat i proporciona experiència en dissenys de projectes, seqüenciació, l’anàlisi de dades i la interpretació, executats sota estrictes procediments normalitzats de treball per personal altament qualificat.

 

Les principals àrees d’interès del CNAG-CRG són la identificació de malalties genètiques, la genòmica del càncer, la genòmica de malalties infeccioses, els organismes model i l’agrigenòmica.

+34 934 020 542

info@cnag.crg.eu

cnag.eu


Persona de contacte: Ivo Glynne Gut

Ubicació: Torre I - 02B06