Skip to main content
Sense categoria

Els Serveis Cientificotècnics de la UB implanten el sistema de gestió informàtica LIMS

By 28 de maig de 2007novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 28.05.2007

Els Serveis Cientificotècnics de la UB implanten el sistema de gestió informàtica LIMS

Els acaben d'implantar el sistema de gestió LIMS (Laboratory Information Management System), una nova eina informàtica que permetrà una gestió més àgil i eficient de les dades i dels resultats generats en les diferents unitats del centre.

El sistema LIMS ha estat dissenyat, desenvolupat i implementat seguint els requeriments de la norma ISO 9001, cosa que ha facilitat la integració dins l’entorn de la certificació ISO de què disposen els Serveis Cientificotècnics de la UB. La implantació del sistema ha estat possible gràcies a la col·laboració de la UB i el Parc Científic de Barcelona.

Actualment, el sistema ja és operatiu a la Unitat de Genòmica dels SCT, un entorn ideal per a la posada en funcionament d’aquest nou sistema atès que s’hi relacionen dues de les característiques més definitòries del treball en aquest laboratori: d’una banda, l’elevat nombre i diversitat de mostres que es processen diàriament a la Unitat i, de l’altra, el fet que es dóna suport a un nombre creixent d’usuaris. Per al servei, és una prioritat poder garantir sense errors el maneig d’aquest elevat nombre de mostres, vetllar pel correcte emmagatzematge de les dades i dels resultats amb integritat i seguretat, i preservar en tot moment del treball experimental les exigències de confidencialitat i traçabilitat.

Després de l’entrada en funcionament d’aquest sistema de gestió a la Unitat de Genòmica, ara s’està treballant perquè altres unitats dels SCT puguin beneficiar-se també d’aquesta aplicació, la qual cosa revertirà sens dubte en una millora del servei envers els usuaris.