Skip to main content
Sense categoria

El PCB participa en el I Encuentro Especializado sobre Gestión, Financiación y explotación de Parques Científicos y Tecnológicos

By 8 de març de 2004No Comments
< Tornar a notícies
 08.03.2004

El PCB participa en el I Encuentro Especializado sobre Gestión, Financiación y explotación de Parques Científicos y Tecnológicos

El Parc Científic de Barcelona va participar els dies 24 i 25 de febrer al I Encuentro Especializado sobre Gestión, Financiación y explotación de Parques Científicos y Tecnológicos organitzada pel grup de comunicació Recoletos. A les sessions van intervenir gestors de parcs i representants de les empreses, de la universitat i de les administracions central i autonòmica amb l'objectiu de debatre els nous reptes del sector.

La trobada es va iniciar amb la ponència de la sots directora general de Programes Tecnològics del Ministerio de Ciencia y Tecnología María Luisa Poncela en què va explicar les accions del govern per impulsar aquestes estructures i les mesures de recolzament als parcs dins el Nuevo Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación 2004-2007. En aquest sentit, va comentar l’acord que ha arribat amb l’Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) a través del qual l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedeix préstecs especials a les entitats promotores de parcs i a les empreses que s’hi instal·len. Poncela també va parlar de les subvencions dels interessos d’aquests préstecs amb una bonificació fins al 1% del tipus d’interès pels concedits a les entitats promotores de parcs de l’APTE o a les empreses instal·lades o que s’hi vulguin instal·lar.

El director comercial del Parc Científic de Barcelona Joan Bellavista sobre la simbiosi que s’estableix entre el parc científic i tecnològic i la universitat, i les dificultats i els beneficis que aquesta relació comporta. Dins d’aquesta temàtica i a partir del model propi del PCB, Bellavista va comentar la contribució dels parcs científics en la generació i la transferència del coneixement així com en la difusió i la utilització del mateix. El director comercial del PCB va explicar a més el concepte d'”universitat emprenedora” com a entitat impulsora de parcs que manifesta una voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic i social. Segons Bellavista, “els parcs s’estan convertint en un instrument clau del sistema ciència-tecnologia-empresa ja que inclouen a tots els agents que hi participen”.

Entre els temes que es van exposar en aquestes jornades destaquen a més la descripció dels diferents models de parcs i els futurs projectes. En aquesta línia, es va destacar la diversitat que existeix a l’estat espanyol quant a la gestió i organització d’aquestes estructures i quant als sectors a què es dediquen. També es va tractar els sistemes de comercialització i les possibilitats de finançament, destacant el paper de les entitats financeres, entre les quals predominen les caixes d’estalvi. Així mateix, es va comentar el sistema de funcionament en xarxes a nivell geogràfic, que té com a referències l’APTE, la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco; el paper de les empreses dins dels parcs, la creació de sinergies, amb l’establiment de centres mixts, i els avantatges i els inconvenients que existeixen des del punt de vista de les entitats que s’hi ubiquen.

La trobada s’ha celebrat en un moment d’expansió dels parcs científics i tecnològics espanyols. Segons dades de l’APTE actualment hi ha 18 parcs a l’Estat que funcionen a ple rendiment, entre ells el Parc Científic de Barcelona, i 33 nous projectes. Pel que fa al número d’empreses ubicades als parcs espanyols, l’any 2002 es van comptabilitzar 1.266, que van generar un total de 31.450 llocs de treball.