Skip to main content
Sense categoria

El PCB incorpora un nou grup de recerca del departament d’Ecologia de la UB

By 15 de maig de 2008novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 15.05.2008

El PCB incorpora un nou grup de recerca del departament d’Ecologia de la UB

El Grup Freshwater Ecology and Management (F.E.M), dirigit pel catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona Narcís Prat, compta a partir d'aquest mes amb un nou espai al Parc Científic de Barcelona. Està especialitzat en temes d'ecologia d'ecosistemes aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius) i en la seva gestió, així com en el disseny i l'aplicació d'indicadors de qualitat de l'aigua i de canvi ambiental. Les noves instal·lacions s'ubiquen a la primera planta de l'edifici Filosofia, i es dedicaran, principalment, a impulsar el desenvolupament de projectes ja en curs, tot i que és voluntat del grup impulsar-ne altres de nous.


Entre els projectes en curs, cal destacar el SOSTAQUA (Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible), que s’inscriu dins de la iniciativa Ingenio 2010 i compta amb el suport del Ministerio de Medio Ambiente a través del CENIT (2006-2009); el projecte europeu MIRAGE (Mediterranean Intermitent River Management) que té com a objectiu estudiar els rius temporals de diversos països de l’àrea del litoral mediterrani; el projecte FUCARA, que estudia la funcionalitat i qualitat ecològica dels rius de l’altiplà andí de l’Ecuador; i el projecte RICHABUN, que estudia els patrons de riquesa d’insectes aquatics i compta amb el suport del Ministerio de Educación y Ciencia. A més, alguns membres del grup col·laboren amb diversos grups de recerca d’arreu de l’Estat en projectes amb finançament competitiu en el camp de la Reconstrucció Paleoambiental de canvis climàtics i/o d’origen antropogènic, utilitzant els insectes aquatics com a indicadors.

Segons Narcís Prat, les noves instal·lacions –que han estat dissenyades en funció de les necessitats del grup– permetranal seu equip disposar d’un espai més ampli per a treballar i dur a terme reunions de treball amb altres grups de recerca, així com facilitar l’estada d’investigadors d’altres països. A més, el F.E.M utilitzarà les instal·lacions també per a l’explotació de dos nous software desenvolupats pel grup, relatius a la restauració dels boscos de ribera (APR) i el càlcul d’índexs biològics (MAQBIR).

L’equip del F.E.M està format per quatre professors de la UB i deu investigadors que ara treballen al Departament d’Ecologia, i incorporarà en breu dos investigadors més que s’adscriuran directament al Parc Científic, i dos tècnics. Així mateix, formen part del grup com adscrits la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de Manlleu i un membre de l’Agència Catalana de l’Aigua amb qui es fan treballs conjuntament o es dirigeixen tesis doctorals en temes comuns de recerca.

El grup ha centrat sempre la seva activitat de recerca en estudis de tipus mediambiental i de qualitat de l’aigua, la gestió i el manteniment i conservació d’ecosistemes hídrics i la biodiversitat dels invertebrats aquàtics, tant de caire aplicat com de recerca bàsica. Entre altres i amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, elabora una base de dades de la qualitat de les aigües del rius de la província de Barcelona des de fa catorze anys, que es pot trobar a la pàgina web: www.ecostrimed.net