Skip to main content
Sense categoria

El CNAG promourà les noves tecnologies de seqüenciació i anàlisi genòmica

By 26 d'abril de 2012novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 26.04.2012

El CNAG promourà les noves tecnologies de seqüenciació i anàlisi genòmica

–amb seu al Parc Científic de Barcelona– ha signat un conveni de col·laboració amb la – entitat vinculada al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya– per promoure l'accés als diferents recursos que ofereix el CNAG en l'àmbit de la seqüenciació i l'anàlisi genòmica. Amb l'establiment d'aquest acord marc, ambdues institucions pretenen fomentar, des d'una perspectiva col·laborativa, el desenvolupament de la investigació genòmica a Catalunya, la participació consorciada en projectes competitius de genòmica a gran escala, la difusió dels avenços científics i la promoció de la innovació i la transferència de tecnologia i coneixements.


La iniciativa forma part de les accions endegades per la Institució CERCA orientades a millorar l’eficàcia i l’eficiència dels seus membres, potenciar-ne la generació de sinergies, promoure i recolzar l’excel·lència i generar economies d’escala que optimitzin els recursos existents.

L’acord permetrà, així mateix, consolidar un àrea d’investigació genòmica multidisciplinària d’interès estratègic pel desenvolupament competitiu de múltiples sectors de rellevància socioeconòmica, com ara la biomedicina, l’agricultura, la biotecnologia d’aliments, les energies renovables i la bioenginyeria del medi ambient.

En virtut d’aquest conveni, el CNAG facilitarà als centres que integren la Institució CERCA l’accés als seus serveis científics i tecnològics, recursos informàtics i equipament de laboratori; prestarà serveis d’assessorament en matèria de tecnologies de seqüenciació, així com serveis de consultoria i assistència tècnica en la gestació i posada en marxa de nous projectes.

El CNAG també acollirà personal investigador dels centres CERCA en les seves instal·lacions (en règim d’estada o d’intercanvi) amb finalitats formatives i d’investigació col·laborativa; oferirà la possibilitat de participació consorciada en projectes competitius i accions conjuntes de prestació de serveis a tercers; i promourà l’organització conjunta d’accions de formació i divulgació (jornades, seminaris, conferencies, etc.) entre investigadors, tècnics, personal sanitari, professors, i d’altres professionals d’interès.

“Actualment l’anàlisi genòmica és un element bàsic en la recerca mèdica, biològica i agroalimentària. Amb aquest acord desitgem consolidar-nos com una eina útil pel sistema de recerca català, donant valor afegit als investigadors amb els que col·laborem i, en última instància, a la societat”, afirma Ivo Gut, director del CNAG.

El CNAG, el segon centre d’Europa en capacitat de seqüenciació

El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) es va crear el 2009 amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació i de la Generalitat de Catalunya com a plataforma integrada en la Fundació Parc Científic de Barcelona amb la missió de dur a terme projectes d’anàlisi i seqüenciació d’ADN a gran escala en col·laboració amb investigadors de Catalunya, Espanya i d’altres parts del món i assegurar la competitivitat internacional del nostre país en l’àrea estratègica de la genòmica.

El centre –dirigit pel Dr. Ivo Gut– compta amb un equip de 40 persones, altament qualificat (el 50% del personal està en possessió del títol de doctor), i disposa d’un parc de 12 seqüenciadors d’última generació, fet que li han permès assolir una capacitat de seqüenciació de fins a 600 Gbases/ dia, l’equivalent a seqüenciar sis genomes humans al dia. Aquest fet situa el CNAG com el segon centre europeu en capacitat de seqüenciació.

El CNAG col·labora en nombrosos projectes de seqüenciació en àrees tan diverses com la genètica del càncer, les malalties rares o minoritàries, les interaccions hoste-patògen, la preservació d’espècies amenaçades, estudis evolutius i la millora d’espècies d’interès agrícola, en col·laboració amb científics d’Universitats, Hospitals, Centres de Recerca i Empreses del sector de la Biotecnologia. En aquest sentit, participa en 13 projectes de recerca finançats amb fons competitius, majoritàriament europeus, i ha engegat col·laboracions amb més d’una trentena d’institucions, tant públiques com privades, durant l’any 2011.