Skip to main content
Sense categoria

Biolab Española s’incorpora a Eurofins

By 3 d'agost de 2007novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 03.08.2007

Biolab Española s’incorpora a Eurofins

L'empresa italiana Biolab, que ofereix serveis analítics i científicotècnics a tercers per a la indústria químicafarmacèutica i agroalimentària, ha estat adquirida pel grup internacional de laboratoris , el que permetrà a la seva filial a España, , ubicada al Parc Científic de Barcelona, potenciar la seva oferta i completar la cartera de solucions que actualment presta als seus clients.

Gràcies a la incorporació a Eurofins, Biolab Española completarà la seva cartera de solucions pels sectors farmacèutic i biosanitari amb l’oferta de nous assaigs toxicològics i ecotoxicològics, estudis per a medicaments en fase de drug discovery, preclínica i clínica, així com estudis d’estabilitat en condiciones especials.

En l’àmbit dels cosmètics i productes de consum, Eurofins disposa de laboratoris especialitzats en assaigs de seguretat i eficàcia per a diverses categories de productes. Així mateix, Eurofins té com a objectiu actuar com a proveïdor global de serveis analítics d’acord amb el nou reglament que regula l’ús de les substàncies químiques a la Unió Europea, conegut amb les sigles .

Segons el director general de Biolab Española, Luca Salvi, l’adquisició no comportarà canvis en l’estructura d’organització ni en els responsables a España, i l’empresa continuarà proporcionant als seus clientes els serveis i activitats habituals. Tampoc afectarà a la denominació social ni a d’altres dades fiscals i administratives de Biolab Española, però si suposarà un canvi en la imatge de l’empresa, que incorporarà el logo d’Eurofins.

El Grup Eurofins compta actualment amb una plantilla de més de 5.000 persones que treballen en més de 70 laboratoris en 24 països, i cotitza en les borses de París i de Frankfurt.

Al Parc Científic de Barcelona (PCB), Biolab Española disposa d’una unitat d’assessors tècnics especialitzats per sector industrial i d’un laboratori d’anàlisi, amb una línia d’investigació pròpia centrada en l’estudi de biofilms en instal·lacions i circuits de aigua.